Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,364 17,819
CHF 23,139 23,698
EUR 25,605 26,454
GBP 29,508 29,981
JPY 210 220
THB 751 782
USD 23,145 23,265